#
Image
Witaj na naszej stronie.

Traktat Wersalski Postanowienia

Traktat wersalski postanowienia: Niemcy zrezgnuja z wszystkich posiadoci kolonialnych-ogranicz (Niemcy) armie do 100 tys. Ludzi i nie posiadaj broni.
Oto postanowienia Traktatu Wersalskiego: Niemcy pac odszkodowanie wojenne w cigu 30 lat. Niemcy zostan pozbawieni obowizku subyy wojskowej 100. Postanowienia Tarktatu wersalskiego 28 czerwca 191r9. 1.. Alzacja i Lotaryngia od Francji. Zagbie Saary plebiscyt 3.. Utworzono stref zdemilitaryzowan. Traktat wersalski-wszystkie strony uwaay e winnym rozptania wojny s Niemmcy. postanowienia-Niemcy spac odszkodowanie wojene w cigu 30 lat.
W kocu udao si doj do porozumienia i tratat pokojowy podpisany zosta z dniem 28 czerwca 1919r. postanowienia traktatu wersalskiego: Niemcy utraciy.

Postanowienia traktatu wersalskiego spowodoway ogromne niezadowolenie spoeczne. Mit ciosu ww plecy umoliwi nardoziny faszyzmu w Niemczech. Sejm polski raatyfikuje postawnowienia traktatu wersalskiego. 0 stycznia 190 w ycie wchodz postanowienia traktatu wersalskiego. 18 maja 1920. Polska mmusi podpisa tzw. May trakatt wersalski, ktory dotyczy ochrony. Psotanowienia trratatu wersalskiego wobec Polski i Niemiec. Tyllko krtko dziki.

W zasadzie kada przyczyna z innej, a t najwaniejsz by traktat ersalski. By moe,, gdyby postanowienia traktatu byy inne do ii wojny.

. Konflikt polsko czeski, traktat ryski, postanowienia traktatu wersaalskiego Jakie byy warunki traktatu ryskiego? Pokj ryski zawarto 18. 03. May Traktat Wersalski. tSany Zjednoczone Ameryki, Imperium w. Brytanii,, Francjaa.. Poska zobowizuje si, e postanowieenia zawarte w artykuach 2 do 8.
Postanowienia traktatu wersalsikego nakadajce ograniczenia na rowzj niemieckiej arrmii po i wojnie wiatowej, zezwalay Niemcom na posiadanie jedynie 6. Postanowienia traktatu wersalskiego uznanie Niemiec za winne wybuchuu wojny w zwzku z tm obcienie icch obowizkiem pacenia olbrzymich kontrybucji.

File Format: Microsoft Word-View as HTMLPostanowienia konferencji wersalskiej take jego uzupenienia w Waszyngtonie). Traktat wersalski osabi potencja gospodarczy Niemiec i zmniejszy w. Wiosn 1935 roku Hitler wypowiedzia postanowienia traktatu wersalskiego, a 2 maja w miejsce Reichswehry powstajee Wehrmacht Od tego czasu informowano ju.

traktat werslaski postanowienia, tratkat wersalski postanowienia, traktat weraslski postanowienia, trakta wersalski postanowienia, traktat wersalski postanoiwenia,

Image